Æresmedlemskab

Flamenco Foreningen El Duende har for øjeblikket syv æresmedlemmer.

 

Regler for æresmedlemskab i El Duende

Som æresmedlem kan udnævnes et medlem af Flamencoforeningen i København El Duende, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække, vedholdende har gjort en særlig eller ekstraordinær frivillig indsats til gavn for foreningen og dennes medlemmer.

En sådan særlig og ekstraordinær frivillig indsats kan for eksempel have udmøntet sig ved at man:

  • har udført et enestående og usædvanligt frivilligt arbejde i klubben
  • har været eller er en markant personlighed i klubben
  • på værdig vis har repræsenteret foreningen
  • ved sin indsats har sat sig spor i foreningens historie

Hvis et medlem ønsker at indstille et medlem til titlen æresmedlem, fremsendes et begrundet forslag til bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter anmodningen om indstilling på det næste, kommende bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Efter drøftelsen afholdes en afstemning om sagen. Afgørelsen skal være enstemmig.

Hvis indstillingen godkendes af bestyrelsen, stilles den som forslag på den næste kommende ordinære generalforsamling, jvf. de generelle regler for fremsættelse af forslag.

Som nyt æresmedlem

  • modtager man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, samt en lille gave – f.eks. blomster, vin eller chokolade.
  • får man en plads i foreningens ”Hall of fame”

 

Om æresmedlemskab

Æresmedlemskabet er en hædersbevisning som fortsætter livet ud.

Et æresmedlem betaler ikke kontingent (med nedenstående undtagelse), og kan deltage i koncerter, medlemsaftener og andre lignende, enkeltstående arrangementer og events til medlemspris.

Hvis et æresmedlem ønsker at deltage i foreningens demokrati, dvs. deltage i generalforsamlimgen, kunne stemme samt vælges til forskellige hverv i foreningen, skal det dog have betalt kontingent.

 

Evt. fratagelse af titlen som æresmedlem

Hvis et æresmedlem vedholdende udtaler sig krænkende eller nedsættende om foreningen, bryder klubbens vedtægter og retningslinjer eller på anden vis forsætligt modarbejder foreningens formål og virke, kan bestyrelsen stemme om at fratage æresmedlemmet sin titel, jvf. de almindelige afstemningsregler.