Undervisning

Flamenco Foreningen El Duende driver en aftenskole i foreningens lokaler, Glentevej 51, 1., 2400 København NV.


Her kan du både gå til flamenco dans, sang, guitar og percussion. Aftenskolekurserne starter to gange årligt i henholdsvis februar (forårssæsonen) og september (efterårssæsonen). Vi holder også kurser og gæste-workshops af kortere varighed, der ligger spredt over hele året.
Gå videre til siden Sæsonprogram for at se kursusoversigten.

Læs generelle retningslinjer for El Duendes aftenskole

Tilmelding
For at tilmelde dig et kursus i El Duende, skal du gøre følgende:
Indbetale kursusbeløbet på foreningens konto: Regnr. 9570 kontonr. 0004161009 og sende en mail til adressen: kursus@elduende.dk, hvor du oplyser: navn, adresse og fødselsdata (dato,måned og år) samt hvilket hold, du ønsker at blive tilmeldt.
Du kan også tilmelde dig og betale via hjemmesidens kursuskatalog, hvor du indtaster dine  oplysninger, vælger batalingsform og angiver, om du er almen deltager eller medlem af El Duende. Medlemmer får i øjeblikket rabat på kurser og wokrshops i El Duendes aftenskole.

VIGTIGT: Hvis du bor uden for Københavns Kommune, er det en forudsætning, at du oplyser dit fulde CPR-nr. af hensyn til udligning mellem Københavns Kommune og andre kommuner.

Prøvetime
Det er muligt at få en prøvetime, før man tilmelder sig et kursus. Prisen for en prøvetime er 100 kr. for dansehold og 150 kr. for instrumentalhold, som betales direkte til underviseren. Vælger du efter- følgende at tilmelde dig på holdet, modregnes betalingen for prøvetimen i den samlede deltagerbetaling.  Det skal dog understreges, at der især på begynderholdene er rift om pladserne, og der er derfor risiko for, at der ikke er plads på det hold, man gerne vil gå på, hvis man ikke får tilmeldt sig i god tid.

Har du yderligere spørgsmål til kurserne, kan du sende en mail til: kursus@elduende.dk

Medbring
Dansere anbefales at medbringe sko med solide hæle og enten træningstøj eller flamenco-tøj. Guitarister skal medbringe en guitar og (en rigtig god idé!) grej til lydoptagelse. Også på sangholdene er det en fordel at medbringe eget udstyr til lydoptagelse, mens der vil være mulighed for at låne cajón af foreningen, hvis man deltager i en percussion-workshop.

Priser
El Duendes kursuspriser ligger i den venlige ende af skalaen, da vi modtager tilskud fra Københavns Kommune via Dansk Oplysningsforbund. Priser beregnes ud fra holdtype (almenhold eller instrumentalhold), hvor tilskuddene er forskellige. Ud over tilskud til lærerløn og administration har El Duende tidligere modtaget tilskud for brugen af egne lokaler med særligt udstyr (dansegulv, musikanlæg og mødefaciliteter). Kommunen har imidlertid for 2017 nedsat dette tilskud med 50% og vil helt afvikle det fra 2018. Det betyder, at El Duende fra efteråret 2017 er nødt til at hæve priserne en smule for at imødegå den tabte tilskudsindtægt, så vi stadig kan have vore egne lokaler til brug for foreningsaktiviteter, peña-aftener, koncerter, filmaftener m.m.

Kontakt
Vær venligst opmærksom på, at al kontakt vedr. aftenskolen - herunder også holdflytning, evt. aflysning og betalingsrefusion - skal ske til administrator Jean Becker på kursus@elduende.dk. El Duendes foreningbestyrelse har som udgangspunkt intet med aftenskolesektionen at gøre.
Har du en klage, spørgsmål til kursusbeskrivelser, idéer eller forslag til undervisning og andet i aftenskolens regi, kan du kontakte deltagerrepræsentant Bella Kragelund på telefon60166604 eller via mail : Bellacharlotte@gmail.com