Lokaleleje‎ > ‎

Bookingregler

Læs hvordan du booker her

LOKALELEJE 

El Duende lejer sine hyggelige autentiske lokaler med spejlvæg, musikanlæg og kaffekøkken ud til alle former for dans og akustisk musik, som både øve-, undervisnings-, fest- og mødelokale. Lokalerne giver dig desuden adgang til litteratur og info om flamenco, samt muligheden for at øve eller undervise i et levende og inspirerende miljø. Foreningen har to lokaler: dansesalen og øvelokalet. 

Indbetaling af lokaleleje: Danske Bank, regnr. 9570, kontonr. 0004161009

PRISER:

Dansesalen –  almindelig øver/undervisning - 60 kr. / 120 kr. pr. time
Øvelokalet - 
almindelig øver/undervisning - 40 kr. / 80 kr. pr. time.

Gæster (ikke-medlemmer) v/ øver og eneundervisning 25,- kr. pr. gæst pr. gang oven i den normale lokalelejepris.

Eneundervisning takseres som øver (+evt. gæst)

Fester  - kontakt booking@elduende.dk

Nøgledepositum (nøglesæt til port og peña-lokale)  250 kr.


 BOOKINGREGLER:

1) Du kan som medlem kun benytte lokalerne, hvis du eller din gruppe er registreret med et login. 

 2) For at benytte lokalerne til øvning skal mindst én bruger være medlem af foreningen for at få udleveret nøgler til lokalerne. Ikke-medlemmer betaler 25 kr. i gæstepris pr. øvegang oven i den ordinære lokalepris.

 3) Ved fast undervisning er underviseren den ansvarshavende og skal være medlem af El Duende. 

4) Som medlem kan du leje lokalet til at arrangere kortere workshops med gæstelærere. Dette skal dog aftales med bestyrelsen (bestyrelse@elduende.dk) og som udgangspunkt er det et krav at der tilbydes min. 10% rabat for medlemmer af El Duende på workshoppen.

5) Lokalerne lejes desuden ud til medlemmer til private fester ved at kontakte bookeren. 

6) Lokalerne udlejes for minimum ½ time ad gangen. I kalenderen skal du booke ½ time ad gangen. Det vil sige: Hvis du vil booke 1 ½ time, skal du booke 3 halve timer efter hinanden. - Husk venligst at skrive tydeligt brugernavn i reservationsfeltet, ingen forkortelser, uklare kælenavne eller lignende. - Slet eller overskriv standardteksten (Book tid), når du udfylder din reservation, så der kun står dit navn.

 BOOKINGMULIGHEDER:
1) Ønsker du faste bookingtider, reserveres de i to perioder ad gangen. 1/1-30/6 og 1/7-31/12. I dette tilfælde skal du kontakte bookeren senest 3 uger inden en periodestart, da faste brugere og El Duendes aftenskolehold skal planlægges først. Bookeren vil selvfølgelig gøre sit bedste for, at alle brugere bliver tilgodeset, og det kræver derfor lidt koordinering.

2) Ønsker du løse bookingtider? Med det elektroniske bookingsystem er der åbent for hele kalenderperioden, og når alle de faste reservationer er på plads, kan du frit booke efter dit behov.

3) Brugere uden internetadgang kan stadig booke telefonisk (undtaget helligdage og ferier) hos bookeren. Læs hvordan her.

OBS! AFLYSNING ELLER ÆNDRING AF TIDER:
Aflysning, ændring eller flytning af en booking kan ske senest et døgn inden dens begyndelse. Tider, der ikke er aflyst eller ændret inden da, vil blive opkrævet på din regning. Tider, der er booket mindre end 24 timer inden dens begyndelse, kan derfor hverken flyttes eller aflyses. Brugere kan ikke selv aflyse reserverede tider i kalenderen, men kun slettes af booker og vil derfor stå som benyttede timer, hvis bookeren ikke har slettet reservationen.

KONTAKT: 

Yderligere information, tilmelding til El Duendes bookingsystem, spørgsmål vedrørende regninger, nøgler etc.: booking@elduende.dk

VIGTIGT: HUSK AT BETALE DIN LOKALELEJE!
Lokaleleje skal indbetales senest 14 dage efter at regningen er udskrevet. Viser en bruger sig at være en dårlig betaler, forbeholder foreningen sig retten til at lukke dennes login og dermed retten til at benytte sig af foreningens lokaler, indtil regningen er betalt og registreret. - Indbetal via bankoverførsel til Danske Bank regnr. 9570, kontonr. 0004161009 med besked om brugernavn.TILBUD: FASTE ØVERE TIL MEDLEMMER!

El Duende er en levende forening og bestyrelsen vil gerne fastholde muligheden for at planlægge
workshops, foredrag og alt det andet gode flamencoliv, samtidig med at vi gerne vil tilbyde medlemmerne
nogle endnu mere attraktive øvevilkår. Vi har derfor besluttet at afprøve en ordning med faste øve-tider til
virkelig gode priser, dog med en række betingelser tilknyttet, der skal sikre at vi stadig har en fleksibilitet
omkring planlægning af forskellige aktiviteter i foreningen.


PRISER: 
Øvelokalet (det lille): 2 timer om ugen til 250 kr/md - Spar 70 kr/md!
Dansesalen (den store): 2 timer om ugen til 350 kr/md - Spar 130 kr/md!


Betingelser for faste øvere i El Duende:  


- Gælder kun for medlemmer af El Duende 

- Øvetiden skal være den samme hver uge, og består af 2 sammenhængende klokketimer, ex. 12-14 

- Gælder kun ved oprettelse af fast månedlig overførsel af betaling til El Duendes konto 

- Den ønskede faste øver tid oprettes ved at skrive til bestyrelse@elduende.dk 

- Det store lokale (dansesalen) kan bookes mandag-fredag ml. 7-16 

- Det lille lokale (øvelokalet) kan bookes alle dage og tider 

- De faste øvere må ikke bruges til holdundervisning 

- Bruges den faste øver til ene-undervisning skal både underviser og elev være medlemmer af El 

Duende. 

- Alle faste øvere kan ændres af bestyrelsen hvis tiden/lokalet skal bruges til aktiviteter for 

foreningen, eks. workshops, hold, koncerter, mm. Ved en enkelt gangs aflysning kan de mistede 

timer tages når det passer det enkelte medlem. Medlemmet booker tiden i kalenderen og skriver 

”kompenserende for fast øver” så der ikke bliver sendt regning for tiden. Bestyrelsen vil naturligvis 

gøre sit bedste for at give så godt varsel som overhovedet muligt når denne klausul tages i brug. 

- Ordningen med faste øvere til denne pris er en foreløbig forsøgs-ordning. Bestyrelsen forbeholder 

sig retten til at ændre tider/betingelser/mm. ved behov. 

- Opsigelse af den faste øve-tid kan ske med en måneds varsel + den løbende måned ved at kontakte 

bestyrelsen på bestyrelse@elduende.dk.